Archiv pro měsíc: Listopad 2016

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 245

ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKU

 Obec  Ženklava  jako  vlastník  parcely  parc. č.  245 – zahrada  zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Novém Jičíně na LV č. 10001pro Obec Ženklava  v katastrálním území Ženklava tímto   ve smyslu

39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích

  zveřejňuje svůj záměr

na

PRONÁJEM VÝŠE UVEDENÉ PARCELY

             o výměře 1136 m2   / viz   příloha /

 

Podmínky pronájmu:

 1/ Nájemní smlouva max. na dobu 10 let

2/ Nejnižší nájemné  500,-Kč/rok

3/ Nájemce po dobu nájmu bude parcelu řádně udržovat na své náklady

 

 Občané se mohou ke zveřejňovanému záměru vyjádřit do 25.10.2016

 RNDr. Karla Mlčáková

starostka

 

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 245

 Záměr prodeje pozemku (PDF, 88,0  kB)

 Příloha k záměru (PDF, 631,0 kB)
Vyvěšeno dne: 10.11.2016