Aktuality

Vánoční otevírací doba Pošty:
Změna jízdních řádů:

Pozvánka: 

Pozvánka:

Veřejná vyhláška. Zveřejnění opatření obecné povahy – Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje:

 


 

Pozvánka na 1. zasedání ZO Ženklava, které se koná 12.11.2018 v 16:30 v zasedací místnosti OÚ Ženklava:


Pozvánka na Ustavující zasedání ZO Ženklava na den 31.10.2018 od 17:00 hod. v sále Obecního hostince:

 


 

Záměr obce Ženklava. Obec Ženklava informuje o záměru zřízení věcného břemene
na pozemkových parcelách (…):

 


Rozhodnutí – veřejná vyhláška. „Novostavba stáje pro skot – Ženklava“. Krajský úřad Moravskoslezského kraj:


Usnesení z 27. zasedání ZO Ženklava (27.08.2018):


Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva obce Ženklava, které se koná 27. 8. 2018 v 16:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

 


Pozvánka: Prezentace návrhu územní studie krajiny, která proběhne v úterý 28. 8. 2018 v 15:30 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ženklavě – viz více info – / vyvěšeno: 15.08.2018

 


Krajský úřad vyhlašuje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje

 


Oznámení. Městský úřad Kopřivnice. Územní studie krajiny.


Nabídka pozemků k pronájmu. Státní pozemkový úřad.


Veřejná vyhláška. Návrh opatření obecné povahy. Ministerstvo obrany.


Rozpočtové opatření č. 1/2018 DSO Sdružení Povodí SedlniceRozpočtové opatření č. 1/2018 bylo schváleno dne 09.07.2018 a je zveřejněno na webových stránkách Sdružení Povodí Sedlnice – Dokumenty
Odkaz:
http://povodi-sedlnice.webnode.cz/dokumenty/V listinné podobě je uložen na finančním oddělení města Štramberka, kde je možné do něj v úřední hodiny nahlédnout.Zpracoval: Ing. Andrea Hlávková


Závěrečný účet obce Ženklava za rok 2017:

Rozpočtové opatření (1.) obce Ženklava za rok 2018:

Závěrečný účet za rok 2017. Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016:

Závěrečný účet DSO Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2017:

 


 

Záměr (1) prodeje parcely č. 245

Záměr (2) prodeje části parcely č. 2129/1

Záměr (3) prodeje parcely č. 2119/5

Záměr (4) prodeje části parcely č. 2108/1

Záměr (5) prodeje parcel č. 2088/5 ad.

Záměr (6) nákupu pozemků č. 417/7 ad.

 

 


 

Veřejná vyhláška. Územní rozhodnutí. Městský úřad Štramberk – Stavební úřad


 

DSO SOMPO 2016


 

Státní pozemkový úřad. Nabídka pozemků k pronájmu:


 

Závěrečný účet DSO za rok 2017

viz: Rozpočet


Veřejná vyhláška. Finanční úřad. Daň z nemovitých věcí na rok 2018.


 

Městský úřad Štramberk. Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou. 40071 – Ženklava – rekonstrukce vodovodního řadu – 1. etapa.


Usnesení z 25. zasedání ZO Ženklava dne 12.03.2018.

 


 

Záměr prodeje části parcely 2135/7:

 


Záměr prodeje části parcely 2127/17:

 


Výzva k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru v obci Ženklava. Obec Ženklava, jako vlastník nemovitosti č. p. 160, vyhlašuje výběrové řízení na pronájem poloviny nebytového prostoru v přízemí budovy č.p. 160 o podlahové ploše 50 m2.

 


 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace. Obec Ženklava – TJ Sokol Ženklava, z.s.

 


Pozvánka na 25. zasedání ZO Ženklava, které se uskuteční 12.03.2018 v 16:30 hod.

 


K připomínkování:

Veřejné připomínkování návrhu III. střednědobého plánu sociálních služeb na území města Kopřivnice se zapojením města Štramberka a obcí Závišice a Ženklava na období 2018 – 2021

 2018-02-21-pripominkovaci-dokument (DOC, 37,0 kB)
 2018-02-21-priprava-KPSS-ke-zverejneni (DOC, 2,09 MB)
Vyvěšeno dne: 21.02.2018


 

Poplatky 2018.


 

Rozpočtové opatření č. 1/2017 Sdružení Povodí Sedlnice. Rozpočet DSO Sdružení Povodí Sedlnice na rok 2018


 

 

Městský úřad Kopřivnice. Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. Chodníkové těleso Ženklava podél silnice II/480.


 

Veřejná vyhláška. Oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu Ženklavy

 

Oznámení. Volby prezidenta České republiky. Volební okrsek a termín volby.


Obecně závazná vyhláška obce Ženklava č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 2016-03-OZV (PDF, 86 kB)
 2016-03-OZV-priloha (PDF, 530 kB)
Vyvěšeno dne: 20.12.2016


Záměr prodeje části parcely.

 


Záměr pronájmu nebytového prostoru.

 


Usnesení ze 24. zasedání ZO Ženklava ze dne 12.12.2017.


Rozpočet 2018. Sdružení povodí Sedlnice.

 


 

Pozvánka na 24. zasedání ZO Ženklava, které se uskuteční 12.12.2017 v 16:00 hod.

 


 

Pozvánka – 3. Shromáždění delegátů DSO SOMPO 2016

Více informací

 


 

Veřejná vyhláška. Oznámení zahájení stavebního řízení.

 


Ministerstvo zemědělství. Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy.

 


 

Archiv aktualit