Úřední deska OÚ

Aktuálně:

Poslední zprávy:

Přehled rozpočtových úprav a Rozpočet:

 


Vánoční otevírací doba Pošty:
Změna jízdních řádů:

 


Rozpočet 2019 – Sdružení Povodí Sedlnice:

 


Pozvánka na 2. zasedání ZO Ženklava:

 

 


Usnesení z 1. zasedání ZO Ženklava:


Návrh rozpočtu na rok 2019

 


Přehled rozpočtových úprav

 

 


Veřejná vyhláška. Zveřejnění opatření obecné povahy – Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje:

 


 

Pozvánka na 1. zasedání ZO Ženklava, které se koná 12.11.2018 v 16:30 v zasedací místnosti OÚ Ženklava:

 


Usnesení z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Ženklava ze dne 31.10.2018:

 

 


Pozvánka na Ustavující zasedání ZO Ženklava na den 31.10.2018 od 17:00 hod. v sále Obecního hostince:

 


 

Záměr obce Ženklava. Obec Ženklava informuje o záměru zřízení věcného břemene
na pozemkových parcelách (…):

 

 


SOMPO 2016. Rozpočtové opatření č. 1/2018:

 


    Volby:

 


Nabídka pozemků k pronájmu:

 

 


Rozpočtové opatření č. 2/2018 DSO Sdružení Povodí Sedlnice

 Rozpočtové opatření č. 2/2018 bylo schváleno dne 27.09.2018 a je zveřejněno na webových stránkách Sdružení Povodí Sedlnice – Dokumenty

Odkaz:

http://povodi-sedlnice.webnode.cz/dokumenty/

V listinné podobě je uložen na finančním oddělení města Štramberka, kde je možné do něj v úřední hodiny nahlédnout.

Zpracoval: Ing. Andrea Hlávková

Zveřejněno: 02.10.2018

 


Doplnění k 1. rozpočtovému opatření:

 

Přílohy 2. úpravy rozpočtu:

 

2. rozpočtové opatření Obce Ženklava za rok 2018:

 


Pozvánka. Shromáždění delegátů Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, které se uskuteční 12.09.2018 ve 13:00 hodin v Životicích u Nového Jičína č. 194:

 


Stanovení konce doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů:

 


Záměr prodeje části parcely:

 


Rozhodnutí – veřejná vyhláška. „Novostavba stáje pro skot – Ženklava“. Krajský úřad Moravskoslezského kraj:

 


 

Usnesení z 27. zasedání ZO Ženklava (27.08.2018):

 


Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva obce Ženklava, které se koná 27. 8. 2018 v 16:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

 


Pozvánka: Prezentace návrhu územní studie krajiny, která proběhne v úterý 28. 8. 2018 v 15:30 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ženklavě – viz více info – / vyvěšeno: 15.08.2018

 


Krajský úřad vyhlašuje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje

 


Oznámení. Městský úřad Kopřivnice. Územní studie krajiny.

 


Volby. Počet členů volební komise.

 


Nabídka pozemků k pronájmu. Státní pozemkový úřad.

 


Novostavba stáje pro skot – Ženklava. Oznámení záměru. Tomáš Pustka

 


Veřejná vyhláška. Návrh opatření obecné povahy. Ministerstvo obrany.

 


Rozpočtové opatření č. 1/2018 DSO Sdružení Povodí Sedlnice

Rozpočtové opatření č. 1/2018 bylo schváleno dne 09.07.2018 a je zveřejněno na webových stránkách Sdružení Povodí Sedlnice – Dokumenty
Odkaz:
http://povodi-sedlnice.webnode.cz/dokumenty/

V listinné podobě je uložen na finančním oddělení města Štramberka, kde je možné do něj v úřední hodiny nahlédnout.

Zpracoval: Ing. Andrea Hlávková

 


Aktuální změna (28.06.2018):

Územní plán Ženklavy – úplné znění po Změně č. 2

 


Závěrečný účet obce Ženklava za rok 2017:

Rozpočtové opatření (1.) obce Ženklava za rok 2018:

Závěrečný účet za rok 2017. Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016:

Závěrečný účet DSO Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2017:

 


 

Záměr (1) prodeje parcely č. 245

Záměr (2) prodeje části parcely č. 2129/1

Záměr (3) prodeje parcely č. 2119/5

Záměr (4) prodeje části parcely č. 2108/1

Záměr (5) prodeje parcel č. 2088/5 ad.

Záměr (6) nákupu pozemků č. 417/7 ad.

 


 

Usnesení z 26. zasedání ZO Ženklava (06.06.2018)

 


 

Pozvánka na 26. zasedání ZO Ženklava, které se uskuteční 06.06.2018 v 16:30 hod.

 


 

Návrh závěrečného účtu obce Ženklava za rok 2017

viz: Rozpočet


 

Veřejná vyhláška. Územní rozhodnutí. Městský úřad Štramberk – Stavební úřad


 

 

DSO SOMPO 2016


 

Státní pozemkový úřad. Nabídka pozemků k pronájmu:


 

Závěrečný účet DSO za rok 2017

viz: Rozpočet


 

Veřejná vyhláška. Finanční úřad. Daň z nemovitých věcí na rok 2018.


 

Městský úřad Štramberk. Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou. 40071 – Ženklava – rekonstrukce vodovodního řadu – 1. etapa.


 

Oznámení. Volby do zastupitelstev obcí v říjnu 2018. Devítičlenné zastupitelstvo.


Usnesení z 25. zasedání ZO Ženklava dne 12.03.2018.

 


 

Záměr prodeje části parcely 2135/7:

 


 

Záměr prodeje části parcely 2127/17:

 


 

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru v obci Ženklava. Obec Ženklava, jako vlastník nemovitosti č. p. 160, vyhlašuje výběrové řízení na pronájem poloviny nebytového prostoru v přízemí budovy č.p. 160 o podlahové ploše 50 m2.

 


 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace. Obec Ženklava – TJ Sokol Ženklava, z.s.

 


 

Pozvánka na 25. zasedání ZO Ženklava, které se uskuteční 12.03.2018 v 16:30 hod.

 


 

K připomínkování:

Veřejné připomínkování návrhu III. střednědobého plánu sociálních služeb na území města Kopřivnice se zapojením města Štramberka a obcí Závišice a Ženklava na období 2018 – 2021

 2018-02-21-pripominkovaci-dokument (DOC, 37,0 kB)
 2018-02-21-priprava-KPSS-ke-zverejneni (DOC, 2,09 MB)
Vyvěšeno dne: 21.02.2018


 

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.


 

Rozpočtové opatření č. 1/2017 Sdružení Povodí Sedlnice. Rozpočet DSO Sdružení Povodí Sedlnice na rok 2018


 

 

Obecně závazná vyhláška obce Ženklava č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 2017-01-OZV-13122017 (PDF, 85 kB)
 2017-01-OZV-priloha (PDF, 512 kB)
Vyvěšeno dne: 13.12.2017


 

Poplatky 2018.


 

Městský úřad Kopřivnice. Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. Chodníkové těleso Ženklava podél silnice II/480.


 

 

Veřejná vyhláška. Oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu Ženklavy

 

 


 

Oznámení. Volby prezidenta České republiky. Volební okrsek a termín volby.


 

Obecně závazná vyhláška obce Ženklava č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 2016-03-OZV (PDF, 86 kB)
 2016-03-OZV-priloha (PDF, 530 kB)
Vyvěšeno dne: 20.12.2016

 


 

Záměr prodeje části parcely.

 


 

Záměr pronájmu nebytového prostoru.

 


Usnesení ze 24. zasedání ZO Ženklava ze dne 12.12.2017.

 


 

Rozpočet 2018. Sdružení povodí Sedlnice.

 


Pozvánka na 24. zasedání ZO Ženklava, které se uskuteční 12.12.2017 v 16:00 hod.

 


Rozpočet 2018:

 


 

Pozvánka – 3. Shromáždění delegátů DSO SOMPO 2016

Více informací

 


Veřejná vyhláška. Oznámení zahájení stavebního řízení.

 


Ministerstvo zemědělství. Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy.

 


 

Volby do PS PČR:

2017-10-05-VO-nahled

Návrh opatření obecné povahy. Ministerstvo zemědělství.

 


Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Ženklava, které se konalo dne 18.9.2017

 


Veřejná vyhláška. Oznámení o návrhu změny č. 2 územního plánu Ženklavy, o konání veřejného projednání a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek. (Městský úřad Kopřivnice).

 

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Ženklavy 

Soutisky výkresů digitalizovaného právního stavu Územního plánu Ženklavy s návrhem Změny č. 2 Územního plánu Ženklavy

 


 

Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva obce Ženklava, které se koná 18.9.2017 v 16:30 hod. v zasedací místnosti OÚ.

 


 

Veřejná vyhláška – Doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy) a oznámení o konání veřejného projednání

 


 

Volby do Poslanecké sněmovny (20. a 21. října 2017) – Volební okrsek. >>> Více <<<

 


 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017 – Volební komise. >>> Více <<<

 


 

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (objížďka Studénka – Veřovice)

 


 

Závěrečný účet za rok 2016. Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016.

 


 

 

Pozvánka na 22. zasedání ZO Ženklava, které se koná 26. 7. 2017 v 17:30

 


 

Usnesení z 21. zasedání ZO Ženklava ze dne 26.06.2017.

 


 

Pozvánka na 21. zasedání ZO Ženklava (26.06.2017)

 


Závěrečný účet za rok 2016. Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016.

 


 

Obec Ženklava – Závěrečný účet za rok 2016

 

 


 

Přírodní památka Libotín. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území.

 


 

Výzva k podání nabídky na odkoupení nemovitostí.

 


 

Sdružení Povodí Sedlnice. Závěrečný účet za rok 2016. Rozvaha a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření jsou k nahlédnutí na OÚ.

 


 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace.

 


 

Záměr prodeje parcel.

 


 

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.

 


 

Veřejná vyhláška. Daň z nemovitých věcí na rok 2017. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj.

 


 


Změna č. 2 Územního plánu Ženklavy (13.04.2017)

Veřejná vyhláška – Návrh změny č. 2 územního plánu Ženklavy (PDF, 1,28 MB)

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Ženklavy 

Textová část

Grafická část

Soutisky výkresů digitalizovaného právního stavu Územního plánu Ženklavy s návrhem Změny č. 2 Územního plánu Ženklavy


 

Veřejná vyhláška. Územní rozhodnutí. Městský úřad Štramberk – Stavební úřad.

 

 


 

 

Rozpočet na rok 2017 včetně rozpočtového výhledu. Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016.


 

Rozpočtové úpravy

 


 

Usnesení o opakované dražbě

 


 

Záměr prodeje a nákupu pozemků (par.č. 143, 109, 155 ad.)

 


 

Usnesení z 18. zasedání ZO Ženklava (ze dne 07.03.2017)

Usnesení z 18. zasedání ZO Ženklava (PDF)
Vyvěšeno dne: 08.03.2017

 


Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce Ženklava

7.3.2017 v 16.30  hodin v zasedací místnosti OÚ


Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení územního řízení. Městský úřad Štramberk, Stavební úřad.


Rozpočet DSO Sdružení Povodí Sedlnice na rok 2017. Rozpočtový, výhled DSO Sdružení Povodí Sedlnice 20L8-2o2L (střednědobý výhled rozpočtu).

 


 

Veřejná vyhláška. Územní rozhodnutí. Rozhodnutí o umístění stavby – Chodníkové těleso podél silnice II/480 Ženklava. Městský úřad Štramberk, Stavební úřad.

 


Nařízení Státní veterinární správy. Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky

2017-01-11-narizeni-statni-veterinarni-spravy (PDF, 0,90 MB)
Vyvěšeno dne: 11.01.2017

 


Záměr prodeje pozemku (parc. č. 2765/)

Záměr prodeje pozemku (PDF, 1,03 MB)
Vyvěšeno dne: 09.01.2017

 


 

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení

Oznámení o zahájení územního řízení (PDF)
Příloha část 1 (PDF)
Příloha část 2 (PDF)
Vyvěšeno dne: 22.12.2016


 

Usnesení ze 17. zasedání ZO Ženklava (ze dne 20.12.2016)

Usnesení ze 17. zasedání ZO (PDF)
Vyvěšeno dne: 21.12.2016


Obecně závazná vyhláška obce Ženklava č.1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Ženklava č.3/2016 (PDF)
Příloha k OZV č.1/2017 (PDF, 494 kB)
Vyvěšeno dne: 20.12.2016


 

Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce Ženklava, které se koná  20.12.2016 v 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ

 Pozvánka na zasedání ZO Ženklava (PDF)
Vyvěšeno dne: 12.12.2016


Návrh rozpočtu obce Ženklava na rok 2017

 Návrh rozpočtu obce na rok 2017 (PDF, 138 kB)
Vyvěšeno dne: 05.12.2016


Rozpočet 2017 – Sdružení povodí Sedlnice

 Rozpočet 2017 (PDF, 607 kB)
Vyvěšeno dne: 01.12.2016


Rozpočet na rok 2016 a 2017. Dobrovolný svazek obcí SOMPO

 Rozpočet (PDF, 1,03 MB)
Vyvěšeno dne: 15.11.2016


Záměr pronájmu pozemku parc. č. 245

 Záměr prodeje pozemku (PDF, 88,0  kB)

 Příloha k záměru (PDF, 631,0 kB)
Vyvěšeno dne: 10.11.2016


Usnesení z 16. zasedání ZO Ženklava (ze dne 26.10.2016)

Usnesení z 16. zasedání ZO Ženklava (PDF, 39,2 kB)
Vyvěšeno dne: 27.10.2016


Usnesení. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci.

Usnesení. Dražební vyhláška (PDF, 3,10 MB)
Vyvěšeno dne: 17.10.2016


Smlouva o dílo č. 014/10/2016 – dodávka a montáž Víceúčelového hřiště v Ženklavě

Smlouva o dílo č. 014/10/2016 (PDF)
Rozpočet (PDF)
Vyvěšeno dne: 18.10.2016


Záměr nákupu pozemku / záměr prodeje parcel


VOLBY do zastupitelstev krajů / do senátu (7.-8.10.2016)

Počet členů volební komise (PDF, 12,6 kB)
Vyvěšeno dne: 08.08.2016

Volební okrsek (PDF, 62,5 kB)
Vyvěšeno dne: 23.08.2016


Usnesení o nařízení dražebního jednání – elektronická dražba. Exekutorský úřad Vsetín.

Usnesení o nařízení dražebního jednání (PDF, 4,28 MB)
Vyvěšeno dne: 02.08.2016


Záměr pronájmu nemovitosti. Pronájem za účelem provozování hostinské činnosti (od 1.9.2016)

Záměr pronájmu nemovitosti (PDF, 0,99 MB)
Vyvěšeno dne: 27.07.2016


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace (TJ Sokol Ženklava)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace (PDF, 32,4 kB)
Vyvěšeno dne: 27.06.2016


Záměr nákupu pozemků. Nákup parcel parc.č. 2120/58, 2120/107 a 194/3

Záměr nákupu pozemků (PDF, 1,61 MB)
Vyvěšeno dne: 23.06.2016


Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 (PDF, 927,0 kB)
Vyvěšeno dne: 22.06.2016


Informační leták k e-tržbám (Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj)

Informační leták k e-tržbám (PDF, 256,0 kB)
Vyvěšeno dne: 15.06.2016


Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 (PDF, 160,0 kB)
Vyvěšeno dne: 06.06.2016


Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Jak je to s cestovními doklady pro děti? (PDF, 1,04 MB)
Vyvěšeno dne: 18.05.2016


Veřejná výzva – Obsazení pracovního místa účetní (finanční referent)

Veřejná výzva – Obsazení pracovního místa (PDF, 41,6 kB)
Vyvěšeno dne: 12.05.2016


Veřejná vyhláška – Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Ženklavy.

Veřejná vyhláška – Oznámení (PDF, 1630,0 kB)
Návrh zadání změny č. 2 územního plánu (PDF, 3600,0 kB)
Vyvěšeno dne: 12.05.2016


Sdružení Povodí Sedlnice – Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 (PDF, 403,0 kB)
Příloha č. 1 (PDF, 674,0 kB)
Příloha č. 2 (PDF, 265,0 kB)
Vyvěšeno dne: 10.05.2016


Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2016.

Veřejná vyhláška (FÚ) (PDF, 725,0 kB)
Vyvěšeno dne: 03.05.2016


MŽP: Program zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko – CZ08Z

Program zlepšování kvality ovzduší (PDF, 475,0 kB)
Příloha č. 1 (PDF, 4610,0 kB)
Příloha č. 2 (PDF, 642,0 kB)
Příloha č. 3 (PDF, 426,0 kB)
Příloha č. 4 (PDF, 330,0 kB)
Vyvěšeno dne: 15.04.2016


Dražební vyhláška

Dražební vyhláška (PDF, 176,0 kB)
Vyvěšeno dne: 15.04.2016


Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Přístavba a stavební úpravy objektu č.p. 306 (PDF, 1,15 MB)
Vyvěšeno dne: 10.03.2016


Obecně závazná vyhláška obce Ženklava č.1/2016,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Ženklava č.1/2016 (PDF)
Vyvěšeno dne: 01.03.2016


Veřejnoprávní smlouva / Město Kopřivnice – Obec Ženklava

Veřejnoprávní smlouva (PDF, 1,48 MB)
Vyvěšeno dne: 08.02.2016


Veřejná vyhláška. Oznámení o vydání opatření obecné povahy.

Veřejná vyhláška (PDF, 122,0 kB)
Národní plán povodí Odry (PDF, 185,0 kB)
Vyvěšeno dne: 14.01.2016


Rozpočet 2016 – Sdružení povodí Sedlnice

Rozpočet 2016 (PDF, 563,0 kB)
Vyvěšeno dne: 03.12.2015

>>> ARCHIV DOKUMENTŮ <<<