Obecní vyhlášky

Struktura: Úřední deska > Obecní vyhlášky

Informace pro zasílání poplatků za svoz domovního odpadu a poplatku za psy na účet: č.  22621801/0100,  VS  =  číslo popisné, do poznámky pro příjemce uvést: počet osob za které se platí, dále zda se platí za  pololetí nebo rok a  počet psů

Vzor:  Poznámka pro příjemce platby:   TDO  3 os., 1.pol., 1 pes

 

Obecně závazné vyhlášky


Obecně závazná vyhláška obce Ženklava č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 2017-01-OZV-13122017 (PDF, 85 kB)
 2017-01-OZV-priloha (PDF, 512 kB)
Vyvěšeno dne: 13.12.2017


 

Obecně závazná vyhláška obce Ženklava č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2016-03-OZV (PDF, 86 kB)
2016-03-OZV-priloha (PDF, 530 kB)
Vyvěšeno dne: 20.12.2016

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 (PDF, 927,0 kB)
Vyvěšeno dne: 22.06.2016

Obecně závazná vyhláška obce Ženklava č.1/2016,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška obce Ženklava č.1/2016 (PDF)
Vyvěšeno dne: 01.03.2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se zrušuje
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné …
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 (PDF, 34,5 kB)
Vyvěšeno dne: 23.06.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 ze dne 22.9.2014,
kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 (PDF, 37,0 kB)
Vyvěšeno dne: 23.09.2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 ze dne 24.4.2013,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 (PDF, 46,0 kB)
Příloha k OZV č. 1/2013 (PDF, 516,0 kB)
Vyvěšeno dne: 25.04.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 ze dne 17.12.2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 (PDF, 46 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, Požární řád obce
Požární řád obce (PDF, 826 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích
OZV 1/2011 (PDF, 1,94 MB)
Příloha č. 1 / Veřejná prostranství (PDF, 99 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu
OZV 1/2010 (PDF, 42 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích
OZV 2/2010 (PDF, 56 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu
OZV 3/2010 (PDF, 39 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009, Řád veřejného pohřebiště
OZV 2/2009 (PDF, 1,21 MB)

Vyhláška OU č. 1/2006