Územní plán Ženklava

Aktuální změna (28.06.2018):

Územní plán Ženklavy – úplné znění po Změně č. 2

 

 


Archiv:

Veřejná vyhláška. Oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu Ženklavy


 

Veřejná vyhláška. Oznámení o návrhu změny č. 2 územního plánu Ženklavy, o konání veřejného projednání a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek. (Městský úřad Kopřivnice).

 

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Ženklavy 

Soutisky výkresů digitalizovaného právního stavu Územního plánu Ženklavy s návrhem Změny č. 2 Územního plánu Ženklavy


(Předchozí verze):

Změna č. 2 Územního plánu Ženklavy (13.04.2017)

Veřejná vyhláška – Návrh změny č. 2 územního plánu Ženklavy (PDF, 1,28 MB)

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Ženklavy 

Textová část

Grafická část

Soutisky výkresů digitalizovaného právního stavu Územního plánu Ženklavy s návrhem Změny č. 2 Územního plánu Ženklavy

 


 

Změna č. 1 Územního plánu Ženklavy (27.03.2014)

Zastupitelstvo obce Ženklava vydalo na svém 20. zasedání konaném dne 20.3.2014 Změnu č. 1 Územního plánu Ženklavy. Veřejná vyhláška, oznamující její vydání, byla vyvěšena 27.3.2014. Změna č. 1 Územního plánu Ženklavy nabude účinnosti 15. dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky a je k nahlédnutí na Městském úřadě v Kopřivnici nebo v elektronické podobě zde a na webových stránkách města Kopřivnice.

Změna č. 1 Územního plánu Ženklavy (PDF, 2,66 MB)
Vyvěšeno dne: 27.03.2014


Veřejná vyhláška (27.03.2014)

Oznámení o vydání změny č. 1 Územního plánu Ženklavy.

Veřejná vyhláška (PDF, 1,00 MB)
Vyvěšeno dne: 27.03.2014


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámení o vydání územního plánu (22.07.2010)

Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánováni a památkové péče, jako pořizovatel Územního plánu Ženklavy (…), oznamuje (…), že usnesením Zastupistelstva obce Ženklava ze dne 22.7.2010 byl vydán Územní plán Ženklavy

Oznámení (str. 1) (JPG, 72 kB)
Oznámení (str. 2) (JPG, 29 kB)


Nový územní plán, který obec v současné době připravuje, dává do souladu požadavky obce, občanů, podnikatelských i nepodnikatelských subjektů s novým Stavebním zákonem (zákon 183/2006 Sb.). Obec Ženklava využila možnosti získat na zpracování konceptu územního plánu a související vyhodnocení SEA podporu z fondů EU v rámci vyhlášené výzvy Integrovaného operačního programu (IOP) – projekt s názvem „Územní plán Ženklava“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Fondy Evropské unie – více na www.strukturalni-fondy.cz
Integrovaný operační program – více na www.strukturalni-fondy.cz/iop

Integrovaný operační program. Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj. Šance pro Váš rozvoj.