2017 – archiv aktualit

Struktura: Aktuality > Archiv 2017 

2017 | 20162015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

 

Volby do PS PČR:2017-10-05-VO-nahled
Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Ženklava, které se konalo dne 18.9.2017

 


 

Veřejná vyhláška. Oznámení o návrhu změny č. 2 územního plánu Ženklavy, o konání veřejného projednání a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek. (Městský úřad Kopřivnice).

 

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Ženklavy 

Soutisky výkresů digitalizovaného právního stavu Územního plánu Ženklavy s návrhem Změny č. 2 Územního plánu Ženklavy


 

Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva obce Ženklava, které se koná 18.9.2017 v 16:30 hod. v zasedací místnosti OÚ.

 


 

Veřejná vyhláška – Doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy) a oznámení o konání veřejného projednání

 


Volby do Poslanecké sněmovny (20. a 21. října 2017) – Volební okrsek. >>> Více <<<

 


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017 – Volební komise. >>> Více <<<

 


Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (objížďka Studénka – Veřovice)

 


Závěrečný účet za rok 2016. Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016.

 


Pozvánka na 22. zasedání ZO Ženklava, které se koná 26. 7. 2017 v 17:30

 


 

Usnesení z 21. zasedání ZO Ženklava ze dne 26.06.2017.

 


 

Pozvánka na divadelní představení

2017-06-20-pozvanka-divadlo-nahled

 

 

 


 

Pozvánka na 21. zasedání ZO Ženklava (26.06.2017)

 


 

Usnesení z 20. zasedání ZO Ženklava.

 


Závěrečný účet za rok 2016. Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016.

 


Obec Ženklava – Závěrečný účet za rok 2016

 


 

Pozvánka na 20. zasedání ZO Ženklava (12.06.2017)

 


 

Přírodní památka Libotín. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území.

 


 

Výzva k podání nabídky na odkoupení nemovitostí.

 


 

Sdružení Povodí Sedlnice. Závěrečný účet za rok 2016. Rozvaha a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření jsou k nahlédnutí na OÚ.

 


 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace.

 


 

Usnesení z 19. zasedání ZO Ženklava.

 


 

Záměr prodeje parcel.

 


 

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.

 


Veřejná vyhláška. Daň z nemovitých věcí na rok 2017. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj.

 


 

Pozvánka na 19. zasedání ZO Ženklava, které se uskuteční 3.5.2017 od 16:30 v zasedací místnosti OÚ.

  

Změna č. 2 Územního plánu Ženklavy (13.04.2017)
 Veřejná vyhláška – Návrh změny č. 2 územního plánu Ženklavy (PDF, 1,28 MB)
Návrh Změny č. 2 Územního plánu Ženklavy Textová část

Grafická část

Soutisky výkresů digitalizovaného právního stavu Územního plánu Ženklavy s návrhem Změny č. 2 Územního plánu Ženklavy


 

Veřejná vyhláška. Územní rozhodnutí. Městský úřad Štramberk – Stavební úřad.

 

 


 

Záměr prodeje a nákupu pozemků (par.č. 143, 109, 155 ad.)


 

MDŽ (03.03.2017)

2017-03-03-MDZ-pozvanka


8. reprezentační fotbalový ples (25.02.2017)

2017-02-25-ples-fotbal-pozvanka


 

Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení územního řízení. Městský úřad Štramberk, Stavební úřad.


 

Rozpočet DSO Sdružení Povodí Sedlnice na rok 2017. Rozpočtový, výhled DSO Sdružení Povodí Sedlnice 20L8-2o2L (střednědobý výhled rozpočtu).
Veřejná vyhláška. Územní rozhodnutí. Rozhodnutí o umístění stavby – Chodníkové těleso podél silnice II/480 Ženklava. Městský úřad Štramberk, Stavební úřad.

 


 

Nařízení Státní veterinární správy. Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky
 2017-01-11-narizeni-statni-veterinarni-spravy (PDF, 0,90 MB)
Vyvěšeno dne: 11.01.2017


 

Záměr prodeje pozemku (parc. č. 2765/)
 Záměr prodeje pozemku (PDF, 1,03 MB)
Vyvěšeno dne: 09.01.2017


 

Obecní ples

 2017-01-14-obecni-ples