Klub seniorů

Struktura: Spolky > Klub seniorů

(stránka ve výstavbě)

Předsedkyně: Blažena Bartoňová
Místopředsedkyně: Anna Kvitová
Hospodářka: Jana Heimerlová
Kronikářka: Helena MachačováU příležitosti každoročního setkání důchodců, byl 6.října 2006 slavnostně otevřen po celkové rekonstrukci rodný dům Kristiána Davida. Část prostor byl předán do užívání seniorům naší obce, aby měli důstojné a lehce přístupné místo, kde se budou scházet.
V naší obci je kolem 180 důchodců, účast na schůzkách je zatím slabší ale věříme že i díky krásnému prostředí a pestrému programu nás bude čím dál víc.


Setkání seniorů (08.10.2010)


  Setkání seniorů (08.10.2010) 
  >>Fotogalerie<<
  

Plán akcí 2011
Členové klubu seniorů prosí pamětníky dřívějších setkání důchodců, 
zájezdů ap., zda by svými vzpomínkami ve formě fotografií či jiných 
vzpomínkových předmětů na činnost seniorů přispěli k oslavám 600 
let naší obce. 

Tato naše akce bude samostatnou součástí výstavky o Ženklavě 
minulé a dnešní.

Materiály můžete dodat přímo paní Blaženě Bartoňové, RD č.p. 129 
nebo dne 5.5.2011 a dne 2.6.2011 v době od 15.00 do 17.00 hod. 
v rodném domku Kristiána Davida. 

Zapůjčené exponáty budou samozřejmě řádně vráceny.

Děkujeme za vstřícnost a ochotu.

Klub seniorů Ženklava


Archiv


Plán činnosti 2008