Komise výstavby a životního prostředí

Struktura: Úvodní stránka > Zastupitelstvo > Komise VŽP  

Komise výstavby a životního prostředí:
Předseda: Ing. Jaroslav Plaček
Členové: Miroslav Černoch, Roman Hykel

DOKUMENTY:

Situace kácení dřevin a náhradní výsadby na toku
Sedlnice v obci Ženklava

 Dokument 01 (PDF, 14,5 MB)
 Dokument 02 (PDF, 708 kB)

Schéma úpravy vodního toku Sedlnice
v obci Ženklava

 Dokument 03 (PDF, 927 kB)
 Dokument 04 (PDF, 195 kB)
 Dokument 05 (PDF, 233 kB)